02142702

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

 

رئیس بخش : آقای دکترمحسن مسعودی

مسئول بخش : خانم لادن شفیعی

شماره تلفن مستقیم : 42193856

شماره تلفن داخلی : 42702 داخلی  856 و228

موقعیت مکانی : طبقه هفتم

ویژگی­ های بخش:

این واحد مجهز به دستگاه­های آندوسکوپی و کولونوسکوپی (ویدئوسکوپ) کوتر جهت پولیپکتومی می­باشد و اقدامات کنترل خونریزی گوارشی نیز انجام می­پذیرد.

فعالیت­های این بخش شامل:

امکان انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیماران سرپایی و بستری، انجام بیوپسی­های لازم و پولیپکتومی در صورت لزوم، کنترل خونریزی معده و روده، تشخیص توده­های سرطانی معده و روده، تعبیه ­ PEG­جهت بیماران بستری در ICU می­باشد.

انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی طبق صلاحدید پزشکان فوق تخصص گوارش در صورت نیاز این خدمات همراه با بیهوشی انجام می­شود.

همچنین انجام کنترل خونریزی معده و روده و تعبیه PEG ­برای بیمارانی که نیاز به تغذیه از راه لوله دارند در این واحد انجام می­گردد و بیمارانی­ که در حین انجام کولونوسکوپی پولیپ داشته باشند پولیپکتومی همان موقع انجام می­شود.

مراحل انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی:

در ابتدا بیمار توسط پزشک کلینیک بیمارستان محب کوثر ویزیت و درخواست نوشته می­شود.

بیماران قبل از انجام آندوسکوپی یا کولونوسکوپی به­صورت تلفنی جهت گرفتن نوبت اقدام می­کنند و ملزم به رعایت موارد ذکر شده توسط پزشک معالج می­ باشند.

درصورت استفاده از انواع بیمه ­ها، بیمار با دفترچه بیمه خود به واحد مربوطه مراجعه می­کند. درصورت نداشتن دفترچه، در بیمه­های تکمیلی با توجه به نوع قراردادها، در دست داشتن معرفی­نامه از بیمه مورد نظر جهت ارائه خدمات الزامی می­باشد.

آندوسکوپی

پمفلت آندوسکوپی

 

پمفلت آندوسکوپی

 

کولونوسکوپی

 کولون 1کولون 2