02142702

سیاست های بیمارستان محب کوثر

 کیفیت خدمت
 

 

سیاست های اصلی بیمارستان

 

 

عنوان سیاست

حوزه منابع انسانی

1

پایبندی به قوانین جاری کشوری و آیین نامه های دانشگاهی از جمله قوانین وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با کارکنان (طرح طبقه بندی مشاغل) و ...

2

جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای منطبق با قوانین سازمان های بالادستی

3

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان، توجه ویژه به ارتقای خدمات رفاهی کارکنان جهت افزایش انگیزه آنان و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

4

ترویج فرهنگ کار تیمی، استفاده از خردجمعی در تصمیم گیری ها،  رفتار سازمانی و اخلاق حرفه ای

حوزه مالی

1

استفاده از روش مدیریت هزینه- درآمد در تمامی واحدهای بیمارستان

2

استفاده از ظرفیت بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی به بیماران بین الملل

3

 بهره گیری از تسهیلات بانکی

4

بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی(پیمانکاران) در ارائه خدمات با معیار قراردادن کیفیت و ایمنی

منابع فیزیکی

1

تاکید بر توسعه، آراستگی و زیباسازی بیمارستان

مرتبط با بیمار

1

توجه ویژه به رضایتمندی بیماران با نگاه مشتری محوری و مشتری نوازی

2

اولویت مسائل اخلاقی و انسانی نسبت به مسائل اقتصادی در برخورد با بیمار

3

اولویت بخشی به ایمنی بیمار

4

حداکثر استفاده از ظرفیت های بیمه ای و پرداخت حداقلی بیمار