02142702
بیمارستان محب کوثر / آموزش / مجموعه وبینارهای محب کوثر

 

 1. وبینار علمی مدیریت علمی داروخانه
 2. وبینار علمی دارو درمانی بیماری های استخوان و مفاصل
 3. وبینار علمی قوانین و مقررات دارویی در داروخانه
 4. وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در مشکلات شایع گوارشی
 5. وبینار علمی دارو درمانی بیماری های زنان
 6. وبینار داروهای off label
 7. وبینار علمی تریاژ در شرایط عادی در بیمارستان و فیلد
 8.  وبینار علمی تریاژ در بحران در بیمارستان و فیلد
 9. وبینار علمی تریاژ در کودکان و خانمهای باردار و شرایط خاص
 10. وبینار علمی توکسوپلاسموز
 11. وبینار علمی علائم، تشخیص و درمان رفلاکس، مری بارت
 12. وبینار علمی پیشگیری و رفع مشکلات شایع پستانی در شیردهی
 13. وبینار علمی مروری جامع بر داروهای نوین و پر مصرف دیابت
 14. وبینار علمی آموزش به بیمار
 15. وبینار علمی خونریزی پس از زایمان و مدیریت شوک
 16. وبینار علمی مروری جامع بر داروهای نوین و پر مصرف چاقی
 17. وبینار علمی ارزش ها و عقاید و حقوق بیمار ( حقوق گیرنده خدمت)
 18.  وبینار علمی اختلالات آب و الکترولیت
 19.  وبینار علمی ترخیص ایمن
 20.  وبینار علمی مدیریت فرآورده های خونی و عوارض آن(هموویژلانس)
 21.  HPV تشخیص، درمان،پیشگیری و مراقبت های آن
 22.  وبینار علمی درمان های دارویی و غیر دارویی صرع
 23.  وبینار علمی تشخیص های پرستاری NANDA
 24. آشنایی با داروهای روانپزشکی
 25.  وبینار علمی پزشکی قانونی در مستندسازی و مسئولیت های کادر پرستاری
 26.  وبینار علمی HSV(هرپس) تشخیص، درمان،پیشگیری و مراقبت های آن
 27. وبینار علمی تغذیه با شیر مادر در شیرخواران دچار شکاف کام و لب
 28.  وبینار علمی تفسیر گازهای شریانی(ABG)
 29.  وبینار علمی اکسیژن تراپی
 30.  تغذیه و رژیم درمانی در چاقی و کاهش وزن
 31.  دارو درمانی نوین در IBS و دردهای شکمی