02142702

راهنمای طبقات

طبقه منفی سه

پارکینگ 

طبقه منفی دوم 

پارکینگ

طبقه منفی یک

کلینیک - تصویر برداری - آزمایشگاه

طبقه همکف

پذیرش - اطلاعات - ترخیص - دفتر پرستاری - صدای شما (رسیدگی به شکایات ، پیشنهادات و تشکرات) - مدارک پزشکی - اورژانس - داروخانه (داخل اورژانس )- فیزیوتراپی - صندوق - دپارتمان بیماران بین الملل - روابط عمومی -  سرویس بهداشتی - نمازخانه

طبقه اول

درآمد و بیمه گری - داروخانه - مأمور بیمه تأمین اجتماعی - مأمور بیمه خدمات درمانی - بخش مراقبت های ویژه داخلی ICU 1 - بخش شبنم (بلوک زایمان) -اتاق عمل شبنم(اتاق عمل شماره دو) - واحد صدور گواهی ولادت و کارشناس شیر مادر - بخش فناوری اطلاعات - ناظر دارویی -تجهیزات پزشکی

طبقه دوم 

اتاق عمل - بخش مراقبت های ویژه جراحی ICU 2  

طبقه سوم 

بخش دریا (داخلی) - بخش سحر (جراحی عمومی) - CSSD (استریلیزاسیون)

طبقه چهارم

بخش آسمان (ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب) - ریاست ، معاونت ها و واحدهای اداری و پشتیبانی

طبقه پنجم

بخش صبا (کلیه و مجاری ادراری) - بخش نسیم (جراحی)

طبقه ششم

بخش مراقبت های ویژه نوزادان NICU - بخش باران (مراقبت های پس از زایمان)

طبقه هفتم

آندوسکوپی و کولونوسکوپی - سوییت های VIP-کلینیک پوست ،مو،زیبایی و لیزر