02142702

اخبار

نحوه کار با تجهیزات پزشکی اتاق عمل در راستای افزایش ایمنی بیمار

نحوه کار با تجهیزات پزشکی اتاق عمل در راستای افزایش ایمنی بیمار
اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است.تاریخچه ایمنی بیماریک قرن پیش فلورانس نایتینگل تاکید کرد که محـیط مناسـب در بهبـود بیمـاران نقـش مهمـی دارد.امـروزه طراحـان بیمارستان و مدیرانی که راهبری ساختمان را در دست دارند،کوشش زیـادی در ایجـاد محـیط مناسـب بـرای ساختمان بیماران دارند.
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳
تعداد بازدید : ۱,۱۳۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید