02142702

اخبار

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی در واحد تصویربرداری(رادیولوژی)بیمارستان محب کوثر

آگهی مزایده عمومی در واحد تصویربرداری(رادیولوژی)بیمارستان محب کوثر
بیمارستان محب کوثر در نظر دارد واحد تصویربرداری (رادیولوژی)خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی/حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

بیمارستان محب کوثر در نظر دارد واحد تصویربرداری (رادیولوژی)خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی/حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملت به نام موسسه خدماتی بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س)(بیمارستان محب کوثر)جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

شروع توزیع اسناد:ساعت 8:00 مورخ:یکشنبه:99/11/26

پایان مهلت توزیع اسناد:ساعت:12:00 مورخ:یکشنبه99.12.03

جلسه توجیهی:ساعت12:00 مورخ:سه شنبه99.12.05

بازگشایی پاکت ها:ساعت 12:00 مورخ:یکشنبه 99.12.17

پایان مهلت ارائه پیشنهاد ها:ساعت:15:00 مورخ:شنبه 99.12.16

نشانی محل دریافت اسناد مزایده ،ارائه پیشنهاد قیمت،جلسه توجیهی و بازگشایی پاکت ها:تهران،یوسف آباد،خیابان 22 خیابان شهید فراهانی پور،جنب پارک شفق،بیمارستان محب کوثر طبقه چهارم
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
تعداد بازدید : ۷۱۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید