02142702

اخبار

آگهی مزایده عمومی

مزایده اغذیه فروشی

مزایده اغذیه فروشی
بیمارستان محب کوثر در نظر دارد مکان(اغذیه فروشی)خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی/حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملت به نام موسسه خدماتی بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س)(بیمارستان محب کوثر)جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:
شروع توزیع اسناد:شنبه مورخ 99/11/04 ساعت 8
پایان مهلت توزیع اسناد:شنبه،99/11/11 ساعت12
پایان مهلت ارائه پیشنهادها:سه شنبه مورخ،99/11/21 ساعت 12
بازگشایی پاکت ها:سه شنبه مورخ 99/11/21 ساعت 14:30
نشانی محل دریافت اسناد مزایده،ارائه پیشنهاد قیمت،جلسه توجیهی و بازگشایی پاکت ها:تهران یوسف آباد خیابان 23 خیابان شهید فراهانی پور جنب پارک شفق بیمارستان محب کوثر طبقه چهارم
۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶
تعداد بازدید : ۹۴۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید