02142702

اخبار

معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد:‏ فهرست کامل مراکز خدمات سلامت 16 ساعته ‎کرونا در کشور

معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد:‏ فهرست کامل مراکز خدمات سلامت 16 ساعته ‎کرونا در کشور
فهرست کامل مراکز خدمات سلامت 16 ساعته ‎کرونا در کشور از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.

 

به گزارش وبدا، براساس اعلام معاونت بهداشت، هموطنان عزیز، در صورت مشاهده علائم بیماری کووید ۱۹ ، ابتدا به 4030 زنگ بزنید و یا علائم بیماری خود را در سامانه salamat.gov.ir ثبت کنید.

 
 در صورت نیاز، به منظور معاینه و تست به مراکز خدمات سلامت ١۶ ساعته معرفی می‌ شوید.
 
فهرست کامل مراکز خدمات سلامت 16 ساعته ‎کرونا در زیر قابل مشاهده است:

 

نام دانشگاه کلان منطقه نام شهرستان نام مرکز خدمات جامع سلامت تلفن مرکز
آبادان منطقه 04 آبادان امام خمینی 9383755435
آبادان منطقه 04 آبادان کوت شنوف 9165080486
آبادان منطقه 04 آبادان قدس چوئبده 9357023336
آبادان منطقه 04 آبادان امام رضا 9357915613
آبادان منطقه 04 آبادان فارابی 9370563031
آبادان منطقه 04 خرمشهر امام رضا 6153523113
آبادان منطقه 04 خرمشهر امام علی 9163329750
آبادان منطقه 04 خرمشهر کفیشه 9359278409
آبادان منطقه 04 شادگان شماره یک 6153722202
آبادان منطقه 04 شادگان دارخوین 9387600791
آذربایجان شرقی منطقه 02 آذرشهر شماره 1 4134595936
آذربایجان شرقی منطقه 02 آذرشهر ممقان 4134326290
آذربایجان شرقی منطقه 02 آذرشهر گوگان 4134520455
آذربایجان شرقی منطقه 02 اسکو ایلخچی 4133412020
آذربایجان شرقی منطقه 02 اسکو سهند 1 4133442120
آذربایجان شرقی منطقه 02 اسکو شماره 1 4133227110
آذربایجان شرقی منطقه 02 اهر شماره 1 4144238303
آذربایجان شرقی منطقه 02 اهر هوراند 4144262300
آذربایجان شرقی منطقه 02 بستان آباد شماره یک 4143333238
آذربایجان شرقی منطقه 02 بناب شماره 1 4137743032
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 سردرود 4134212565
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 تیموری 4134438897
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 صیاد شیرازی 4132352121
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 چمران 4134240002
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 خسرو شاه 4132442127
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 خطیب 4134380725
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 سید باوفا 4132661377
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 33 لاله 4134438460
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 1 قراملک 4132891843
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 2 باسمنج 4136694632
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 2 باغمیشه 4136694632
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 2 ولی عصر شمالی 4133308447
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 2 بابایی 4133851115
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 2 صفا 4133340444
آذربایجان شرقی منطقه 02 تبریز 2 سید حمزه 4135246813
آذربایجان شرقی منطقه 02 جلفا جلفا 4142022222
آذربایجان شرقی منطقه 02 جلفا سیه رود  4142082111
آذربایجان شرقی منطقه 02 جلفا هادیشهر 2 4142042099
آذربایجان شرقی منطقه 02 چاراویماق قره آغاج 4152723175
آذربایجان شرقی منطقه 02 خداآفرین خمارلو 4144662092
آذربایجان شرقی منطقه 02 شبستر تسوج 4142572055
آذربایجان شرقی منطقه 02 شبستر خامنه 4142464099
آذربایجان شرقی منطقه 02 شبستر شبستر 4142422054
آذربایجان شرقی منطقه 02 شبستر شرفخانه 4142492888
آذربایجان شرقی منطقه 02 شبستر صوفیان 4142522545
آذربایجان شرقی منطقه 02 عجب شیر عجب شیر 4137622077
آذربایجان شرقی منطقه 02 مرند کشکسرای 4142142418
آذربایجان شرقی منطقه 02 مرند یامچی 4142162620
آذربایجان شرقی منطقه 02 مرند زنوز 4142122233
آذربایجان شرقی منطقه 02 مرند شماره8 4142238887
آذربایجان شرقی منطقه 02 مرند بناب 4142222005
آذربایجان شرقی منطقه 02 مرند دیزج حسین بیگ 4142380331
آذربایجان شرقی منطقه 02 ملکان شماره 1 4137826903
آذربایجان شرقی منطقه 02 ملکان لیلان 4137872215
آذربایجان شرقی منطقه 02 میانه آقکند 4152322153
آذربایجان شرقی منطقه 02 میانه شماره 4 4152232728
آذربایجان شرقی منطقه 02 میانه ترک 9144138743
آذربایجان شرقی منطقه 02 میانه ترکمنچای 4152420862
آذربایجان شرقی منطقه 02 هریس کلوانق 4143446300
آذربایجان شرقی منطقه 02 هریس شماره 2 4152626288
آذربایجان شرقی منطقه 02 هریس بخشایش 4143435048
آذربایجان شرقی منطقه 02 هریس خواجه 4143452227
آذربایجان شرقی منطقه 02 هشترود نظرکهریزی 4152662006
آذربایجان شرقی منطقه 02 هشترود شماره2 4152626288
آذربایجان شرقی منطقه 02 ورزقان خاروانا 4144522033
آذربایجان شرقی منطقه 02 ورزقان ورزقان 4144552034
آذربایجان شرقی منطقه 02 کلیبر جامع شماره یک 4137622077
آذربایجان شرقی منطقه 02 کلیبر آبش احمد 4144462873
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه ملک افضلی 4433827410
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه شهدا 4432781295
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه نیکخواه 4432755646
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه نوشین 4433732589
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه ولایت 4433447500
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه بالانج 4432517452
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه دیزج دول 4432411368
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه گنگچین 4432445434
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه قوشجی 4433323074
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه موانا 4458332801
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه زیوه 4432521903
آذربایجان غربی منطقه 02 ارومیه چی چست 4432388010
آذربایجان غربی منطقه 02 اشنویه شماره دو 4444631253
آذربایجان غربی منطقه 02 بوکان شهید قزلجی 4446263484
آذربایجان غربی منطقه 01 پلدشت مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی پلدشت دو 4434282626
آذربایجان غربی منطقه 02 پیرانشهر 16 ساعته- مرکز شهری و روستایی شماره یک 4444241726
آذربایجان غربی منطقه 02 تکاب مرکز شماره1 شهید بحری 4445535449
آذربایجان غربی منطقه 02 چالدران مرکزخدمات جامع سلامت کوئید19(شماره یک) 4434262633
آذربایجان غربی منطقه 02 چایپاره مرکز شماره 1 چایپاره 4436725552
آذربایجان غربی منطقه 02 سردشت میرآباد 4444353444
آذربایجان غربی منطقه 02 سردشت ربط 4444362266
آذربایجان غربی منطقه 02 سردشت شماره یک شهری روستایی 4444335593
آذربایجان غربی منطقه 02 سلماس بهشتی 4435253616
آذربایجان غربی منطقه 02 سلماس تازه شهر 4435262227
آذربایجان غربی منطقه 02 شاهین دژ مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی کشاورز 4446363670
آذربایجان غربی منطقه 02 شاهین دژ مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک 4446323350
آذربایجان غربی منطقه 01 شوط شماره 1 شوط 4434272215
آذربایجان غربی منطقه 02 ماکو مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شماره یک ماکو 4434240800
آذربایجان غربی منطقه 02 ماکو مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی بازرگان 4434375946
آذربایجان غربی منطقه 02 مهاباد صلاح الدین ایوبی 4442241051
آذربایجان غربی منطقه 02 میاندوآب قره ورن 4445356152
آذربایجان غربی منطقه 02 میاندوآب باروق 4445546198
آذربایجان غربی منطقه 02 میاندوآب چهاربرج 4445324210
آذربایجان غربی منطقه 02 نقده مرکز منتخب 16 ساعته (شفا) 4435669999
آذربایجان غربی منطقه 02 نقده مرکز شبانه روزی (24 ساعته )محمدیار 4435434847
اردبیل منطقه 01 اردبیل شهید قناد امامی 4533271311
اردبیل منطقه 01 اردبیل ابوطالب 4533621747
اردبیل منطقه 04 اردبیل شهید بهشتی 4533440588
اردبیل منطقه 01 اردبیل هیر 4533673200
اردبیل منطقه 02 بیله سوار جعفرآباد 4532882677
اردبیل منطقه 02 پارس آباد رفیعی 4532781005
اردبیل منطقه 02 پارس آباد اسلام آباد 4532715322
اردبیل منطقه 02 پارس آباد اصلاندوز 4532742125
اردبیل منطقه 02 سرعین سرعین 4532224861
اردبیل منطقه 02 گرمی مرکز  22 بهمن 4532622070
اردبیل منطقه 02 گرمی مرکز انگوت 4532652339
اردبیل منطقه 02 مشگین شهر مرکز شماره 2 ( منتخب کووید 19) 4532532537
اردبیل منطقه 02 مشگین شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قصابه 4532579600
اردبیل منطقه 02 مشگین شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مرادلو 4532562010
اردبیل منطقه 02 مشگین شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لاهرود 4532512097
اردبیل منطقه 02 مشگین شهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رضی 4532582220
اردبیل منطقه 02 نمین آبی بیگلو 4532382181
اردبیل منطقه 01 نیر شبانه روزی نیر 4532282255
اسد آباد منطقه 03 اسد آباد ملت 8133136610
اسفراین منطقه 09 اسفراین شهید شکوهی 5831550520
اسفراین منطقه 09 اسفراین شهید سهرابی صفی آباد 5831550484
اصفهان منطقه 07 اردستان اردستان دو                        3154248403
اصفهان منطقه 07 اردستان مهاباد  3154402116
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 شهید اول 3135558200
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 خوراسگان 1 3135244826
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 اژیه 3146502230
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 هرند 3146403002
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 کوهپایه 3146691006
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 دستجاء 3138842155
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 کفران 3146442434
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 اسلام آباد  3146500044
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 تودشک 3146432260
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 ورزنه 3146482274
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 سجزی 3146562484
اصفهان منطقه 07 اصفهان 1 قهجاورستان  3135777215
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 امیرعرب 3134217513
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 معتمد 3132333058
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 حسن آباد  3146532833
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 رهنان 3133317091
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 زیار 3138674107
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 نیک آباد      3146623304
اصفهان منطقه 07 اصفهان 2 مهربد 3136874107
اصفهان منطقه 07 برخوار سیمرغ 3145472800
اصفهان منطقه 07 برخوار حبیب آباد  3145484000
اصفهان منطقه 07 بوئین و میاندشت بوئین 3157522228
اصفهان منطقه 07 تیران و کرون تیران 3142221088
اصفهان منطقه 07 تیران و کرون عسگران 3142752800
اصفهان منطقه 07 چادگان رزوه  3157702005
اصفهان منطقه 07 خمینی شهر جوی آباد 1 3133651530
اصفهان منطقه 07 خمینی شهر درچه 1 3133768797
اصفهان منطقه 07 خمینی شهر کوشک 3133562233
اصفهان منطقه 07 خوانسار ارسور 3157772617
اصفهان منطقه 07 خور و بیابانک جندق 3146344008
اصفهان منطقه 07 خور و بیابانک خور 3146344008
اصفهان منطقه 07 دهاقان شهید بشارت 3153332111
اصفهان منطقه 07 سمیرم بهشتی 3153662052
اصفهان منطقه 07 سمیرم بیده 3153560115
اصفهان منطقه 07 شاهین شهر و میمه مخابرات 3145232292
اصفهان منطقه 07 شاهین شهر و میمه گز یوسفیان 3145722030
اصفهان منطقه 07 شاهین شهر و میمه میمه 3145427444
اصفهان منطقه 07 شهرضا قائمیه 3153235600
اصفهان منطقه 07 فریدن داران 9018334485
اصفهان منطقه 07 فریدونشهر برف انبار 3157552514
اصفهان منطقه 07 فریدونشهر مصیر 3157565101
اصفهان منطقه 07 فلاورجان پیربکران 3137222081
اصفهان منطقه 07 فلاورجان شماره دو قهدریجان 3137503838
اصفهان منطقه 07 گلپایگان سید مهدی صحت  3157454580
اصفهان منطقه 07 لنجان باغ بهادران 3152505115
اصفهان منطقه 07 لنجان شماره دو زرین شهر 3152274390
اصفهان منطقه 07 مبارکه دیزیچه 3152452333
اصفهان منطقه 07 مبارکه زیباشهر 3152543888
اصفهان منطقه 07 مبارکه طالخونچه 3152531160
اصفهان منطقه 07 مبارکه مجلسی 3152473911
اصفهان منطقه 07 مبارکه سینا 3152400681
اصفهان منطقه 07 نائین شهید مطهری 3146291361
اصفهان منطقه 07 نجف آباد علویجه 3142412115
اصفهان منطقه 07 نجف آباد دهق 3142272114
اصفهان منطقه 07 نجف آباد حضرت قائم(ع) 3142622120
اصفهان منطقه 07 نطنز شهید شریفیان 3154342029
البرز منطقه 06 اشتهارد شهید ملاحسنی 2637722739
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ حضرت ولیعصر(عج) 2644263236
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ شهید نژادفلاح 2644223290
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ ابن سینا چهارباغ 2644562845
البرز منطقه 06 ساوجبلاغ شهدای کوهسار 2644327884
البرز منطقه 06 طالقان شهید البرزی 2644726328
البرز منطقه 06 فردیس ارم 2636665264
البرز منطقه 06 فردیس شهدای فردیس 2636542434
البرز منطقه 06 فردیس شهدای مشکین دشت 2636203030
البرز منطقه 06 نظر آباد امام علی(ع) 2645352255
البرز منطقه 06 کرج 1 شهید گروسی 2637302688
البرز منطقه 06 کرج 1 شهدای آق تپه 2633309001
البرز منطقه 06 کرج 1 شهدای کمالشهر 2634703824
البرز منطقه 06 کرج 1 ولدآباد بزرگ 2636304222
البرز منطقه 06 کرج 1 شهدای حصارک 2634565667
البرز منطقه 06 کرج 1 حضرت علی اصغر 2634304800
البرز منطقه 06 کرج 2 شهید راست روش 2632720221
البرز منطقه 06 کرج 2 شهدای گرمدره 2636103737
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ترکیان     2634413587
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شبانه روزی سیرا  2635240198
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی نسا 2635262230
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت علی (ع ) 2632241065
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید اسکندری 2632304436
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری جواد الائمه (ع) 2632265796
البرز منطقه 06 کرج 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیداسماعیل روستانژاد  2632752131
ایران منطقه 10 بهارستان  ولیعصر نسیم شهر 2156617036
ایران منطقه 10 تهران شمال غرب سعادت اباد 2122115750
ایران منطقه 10 تهران شمال غرب فاضل 2188995073
ایران منطقه 10 تهران شمال غرب کن 2144300894
ایران منطقه 10 تهران غرب تقی نیا 2166696373
ایران منطقه 10 تهران غرب والفجر 2166023042
ایران منطقه 10 تهران غرب یافت اباد 2166813076
ایران منطقه 10 تهران غرب تهرانسر 2144525350
ایران منطقه 10 تهران غرب المپیک 2144759000
ایران منطقه 10 رباط کریم شهدای هستهه ای 2156934600
ایران منطقه 10 شهریار موسی بن جعفر 2165522080
ایران منطقه 10 قدس شبانه روزی نیمه شعبان 2146820600
ایران منطقه 10 ملارد شبانه روزی سرآسیاب (حضرت ابوالفضل)  2165158009
ایرانشهر منطقه 08 ایرانشهر مرکز خدمات جامع سلامت سه شهری  5437222931
ایرانشهر منطقه 08 بمپور بمپور  5437222342
ایرانشهر منطقه 08 چاه بهار امام علی شماره 4 5435332973
ایرانشهر منطقه 08 چاه بهار پلان 9195789654
ایرانشهر منطقه 08 دلگان گلمورتی  5437332307
ایرانشهر منطقه 08 سرباز راسک 5437143314
ایرانشهر منطقه 08 سرباز سرباز کلات 5437312009
ایرانشهر منطقه 08 فنوج فنوج 5437182602
ایرانشهر منطقه 08 قصرقند قصرقند 5435382410
ایرانشهر منطقه 08 مهرستان بهر آباد  5437723000
ایرانشهر منطقه 08 نیک شهر شماره یک شهری  5435223605
ایرانشهر منطقه 08 نیک شهر بنت 5435212100
ایرانشهر منطقه 08 کنارک شهری یک  5435382410
ایلام منطقه 03 آبدانان شماره 1 8433624052
ایلام منطقه 03 آبدانان مورموری 8433653454
ایلام منطقه 03 آبدانان سرابباغ 8433637830
ایلام منطقه 03 ایلام مرکزشماره 3 8433334790
ایلام منطقه 03 ایلام مرکز چوار 8432722424
ایلام منطقه 03 ایوان زرنه 8433523270
ایلام منطقه 03 ایوان شماره 3 8433230881
ایلام منطقه 03 بدره شهید فرامرز جهانگیرزاده 8435722405
ایلام _ چرداول صیدنظری 8434423400
ایلام _ چرداول شهری سرابله 8434223505
ایلام _ چرداول کهره 8434343455
ایلام منطقه 03 دره شهر مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی ماژین 8435372315
ایلام منطقه 03 دره شهر مرکز خدمات جامع سلامت شهید معیری 8435226493
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 8433720690
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت موسیان 8433753311
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت میمه 8433771817
ایلام _ دهلران مرکز خدمات جامع سلامت پهله زرین آباد 8433773219
ایلام منطقه 03 سیروان شهید فیاض بخش لومار 8434724731
ایلام منطقه 03 ملکشاهی مرکز شبانه روزی ولیعصر(شماره 1) 8433855993
ایلام _ مهران مرکز خدمات جامع سلامت مهران 8433825946
ایلام منطقه 03 مهران مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی صالح آیاد 8433843220
بابل منطقه 01 بابل گلوگاه 1132725536
بابل منطقه 01 بابل خشرودپی 1132522266
بابل منطقه 01 بابل گتاب 1132452208
بابل منطقه 01 بابل علی ابن موسی الرضا 1132193098
بابل منطقه 01 بابل شهدای گمنام 1132233080
بم منطقه 08 بم 22 بهمن 3444327011
بم منطقه 08 ریگان محمد آباد ریگان 3444361206
بم منطقه 08 فهرج فهرج 3444280112
بم منطقه 08 نرماشیر رستم آباد 3444270007
بهبهان منطقه 04 بهبهان شهیدان متولی 6152722533
بوشهر منطقه 05 بوشهر نبی اکرم(ص) 7733550850
بوشهر منطقه 05 بوشهر عالیشهر 7733682959
بوشهر منطقه 05 تنگستان مرکز خدمات جامع سلامت شهیدرجایی 7735222771
بوشهر منطقه 05 تنگستان مرکز خدمات جامع سلامت بوالخیر 7735235451
بوشهر منطقه 05 جم امیرالمومنین(ع) جم 7737622056
بوشهر منطقه 05 جم امام سجاد(ع) ریز 7737652289
بوشهر منطقه 05 دشتستان ولیعصر (عج) برازجان 7734226134
بوشهر منطقه 05 دشتستان تنگ ارم 7734452284
بوشهر منطقه 05 دشتستان شبانکاره 7734852137
بوشهر منطقه 05 دشتی مرکز 16 ساعته شهید الیاس احمدی 7735328510
بوشهر منطقه 05 دشتی مرکز 24 ساعته امام رضا (ع) زیارت 7735351030
بوشهر منطقه 05 دیر حضرت مهدی (عج) 7735422666
بوشهر منطقه 05 دیر سردار شهید یوسف بردستانی بردخون 7735457545
بوشهر منطقه 05 دیلم مرکز خدمات جامع سلامت منتخب امام رضا(ع) 7733243881
بوشهر منطقه 05 عسلویه عسلویه 7737262223
بوشهر منطقه 05 عسلویه مرکز 24 ساعته چاه مبارک 7737242140
بوشهر منطقه 05 گناوه مرکز خدمات جامع سلامت شهری سید الشهدا (ع) 7733123343
بوشهر منطقه 05 گناوه مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی امام محمد باقربندر ریگ 7733832538
بوشهر منطقه 05 کنگان قدس 7737222329
بوشهر منطقه 05 کنگان سیراف 7737253314
بیرجند منطقه 09 بشرویه بشرویه 5632784561
بیرجند منطقه 09 بیرجند امیرآباد 5632253710
بیرجند منطقه 09 بیرجند جوادیه 5632331277
بیرجند منطقه 09 بیرجند مهرشهر 5632308315
بیرجند منطقه 09 خوسف شبانه روزی خوسف 5631638550
بیرجند منطقه 09 درمیان قهستان 5632143992
بیرجند منطقه 09 زیرکوه حاجی آباد 5632501300
بیرجند منطقه 09 سرایان سرایان( امام زمان) 5632900312
بیرجند منطقه 09 سربیشه مود 5632683023
بیرجند منطقه 09 سربیشه درح 5632653599
بیرجند منطقه 09 طبس دیهوک 5632842011
بیرجند منطقه 09 طبس عشق آباد 5632853212
بیرجند منطقه 09 طبس کوثر 5632832255
بیرجند منطقه 09 فردوس اسلامیه 5632753290
بیرجند منطقه 09 فردوس ولیعصر 5632731051
بیرجند منطقه 09 قائنات خضری 5632543201
بیرجند منطقه 09 قائنات آرین شهر 5632593201
بیرجند منطقه 09 قائنات امام خمینی 5632520124
بیرجند منطقه 09 نهبندان نهبندان 5632622401
تربت جام منطقه 09 تربت جام مرکز یک  5152524523
تربت جام منطقه 09 صالح آباد مرکز صالح آباد 5152753213
تربت حیدریه منطقه 09 تربت حیدریه رباط سنگ 5153223440
تربت حیدریه منطقه 09 تربت حیدریه شهری روستایی کدکن 5153233220
تربت حیدریه منطقه 09 تربت حیدریه شهری روستایی قدس 5152286182
تربت حیدریه منطقه 09 زاوه روستایی قلعه آقاحسن 5152316113
تربت حیدریه منطقه 09 زاوه شهری روستایی دولت آباد 5153725222
تربت حیدریه منطقه 09 زاوه روستایی چخماق 5153743760
تربت حیدریه منطقه 09 مه ولات شهری روستایی امام رضا 5156727125
تهران منطقه 10 اسلامشهر چهاردانگه 2155268556
تهران منطقه 10 اسلامشهر موسی آباد 2156369871
تهران منطقه 10 اسلامشهر قائمیه 2156463541
تهران منطقه 10 تهران جنوب فرمانفرمائیان 2166591011
تهران منطقه 10 تهران جنوب شهید واحدی 2155532449
تهران منطقه 10 تهران جنوب میثم 2155732820
تهران منطقه 10 تهران جنوب امام علی (ع) 2155023438
تهران منطقه 10 تهران جنوب ابوذر 2155747475
تهران منطقه 10 ری یغمایی 2133381515
تهران منطقه 10 ری نیک نژاد 2136802040
تهران منطقه 10 ری خدمات جامع سلامت حسن آباد 2156222121
تهران منطقه 10 ری مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا 2133585010
جندی‌شاپور منطقه 04 امیدیه شهری روستایی شبانه روزی  میانکوه 6152656400
جندی‌شاپور منطقه 04 امیدیه شهری شماره یک 6152628138
جندی‌شاپور منطقه 04 امیدیه شهری روستایی شبانه روزی جایزان 6152673310
جندی‌شاپور منطقه 04 اندیمشک مرکز  نمونه گیری 16 ساعته 6142662001
جندی‌شاپور منطقه 04 اندیمشک مرکز 24 ساعته حسینیه 6142723380
جندی‌شاپور منطقه 04 اندیکا جعفر آباد 6143280422
جندی‌شاپور منطقه 04 اندیکا کوشک 9900498969
جندی‌شاپور منطقه 04 اندیکا قلعه خواجه 6143288690
جندی‌شاپور منطقه 04 اهواز شرق مرکز خدمات جامع سلامت شماره  یک  6132931137
جندی‌شاپور منطقه 04 اهواز شرق مرکز خدمات جامع سلامت شماره 19 6134451470
جندی‌شاپور منطقه 04 اهواز شرق مرکز خدمات جامع سلامت شماره8 6132284899
جندی‌شاپور منطقه 04 اهواز غرب شماره 14 9165800164
جندی‌شاپور منطقه 04 اهواز غرب شماره 4 9187175165
جندی‌شاپور منطقه 04 اهواز غرب شماره 5 9166083953
جندی‌شاپور منطقه 04 ایذه شماره 2 شهری 6143623120
جندی‌شاپور منطقه 04 ایذه مرکز شبانه روزی روستایی ترشک 6143648400
جندی‌شاپور منطقه 04 باغ ملک قلعه تل 6143773199
جندی‌شاپور منطقه 04 باغ ملک میداوود 6143733295
جندی‌شاپور منطقه 04 باغ ملک شماره یک 6143726000
جندی‌شاپور منطقه 04 باغ ملک صیدون 9165995133
جندی‌شاپور منطقه 04 باوی شیبان 6133117551
جندی‌شاپور منطقه 04 باوی ملاثانی  6136522224
جندی‌شاپور منطقه 04 بندر ماهشهر شماره یک 6152325699
جندی‌شاپور منطقه 04 بندر ماهشهر شماره 6 6152222016
جندی‌شاپور منطقه 04 حمیدیه مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهدای حمیدیه 6136720272
جندی‌شاپور منطقه 04 دشت آزادگان شماره یک 6136744658
جندی‌شاپور منطقه 04 دشت آزادگان مرکز شبانه روزی 24 ساعته خاتم الانبیاء بستان 6136772267
جندی‌شاپور منطقه 04 دهدز دهدز 6143684205
جندی‌شاپور منطقه 04 دهدز ملاح 6143688495
جندی‌شاپور منطقه 04 رامشیر شماره یک 6143596722
جندی‌شاپور منطقه 04 رامهرمز شماره یک 6143523155
جندی‌شاپور منطقه 04 لالی روستایی شماره 2 6143294668
جندی‌شاپور منطقه 04 مسجدسلیمان شماره 3 میدان 6143223645
جندی‌شاپور منطقه 04 هفتگل شماره یک 6143582139
جندی‌شاپور منطقه 04 هندیجان شماره 1 جنوبی 6152573099
جندی‌شاپور منطقه 04 هویزه هویزه 9169134579
جندی‌شاپور منطقه 04 هویزه رفیع 9167014416
جندی‌شاپور منطقه 04 کارون شماره یک 6135556275
جهرم منطقه 05 جهرم شهیدان منصوری 7154267641
جهرم منطقه 05 جهرم جزه 7154502250
جهرم منطقه 05 جهرم امام صادق(شماره 4) 7154222904
جهرم منطقه 05 جهرم مرکز شبانه روزی خاوران 7154512290
جهرم منطقه 05 جهرم مرکز شبانه روزی قطب آباد 7154482731
جهرم منطقه 05 جهرم مرکز شبانه روزی دوزه 7154460400
جیرفت منطقه 08 جیرفت شهری شماره 3 3443314574
جیرفت منطقه 08 رودبار جنوب زهکلوت 3443379690
جیرفت منطقه 08 رودبار جنوب اسلام آباد 3443367455
جیرفت منطقه 08 عنبرآباد شهری شماره2 3443291036
جیرفت منطقه 08 فاریاب فاریاب 9137620579
جیرفت منطقه 08 قلعه گنج محمد آباد 3443390138
جیرفت منطقه 08 منوجان قلعه 3443302411
جیرفت منطقه 08 کهنوج  شهری شماره یک 3443232470
خراسان شمالی منطقه 09 بجنورد حر 5832297577
خراسان شمالی منطقه 09 جاجرم شهدا جاجرم 5832276008
خراسان شمالی _ راز و جرگلان راز 5832623224
خراسان شمالی منطقه 09 شیروان مرکزشهری شماره3 5836230085
خراسان شمالی _ فاروج شهری روستایی فاروج 5836422200
خراسان شمالی منطقه 09 گرمه شهیدبهشتی گرمه 5832502870
خراسان شمالی منطقه 09 مانه و سملقان بیارکرد 5832340721
خلخال منطقه 02 خلخال شهید فیاض بخش 16 ساعته 4532422036
خلخال منطقه 02 خلخال  شبانه روزی هشتجین  4532482062
خلخال منطقه 02 خلخال شبانه روزی کلور 4532463212
خمین منطقه 06 خمین مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره چهار 8646222625
خوی منطقه 02 خوی مطهری 4436440337
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز شماره 1(شهید خورشیدی) 6142263270
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز شماره 7 (شهید ناحی) 6142320311
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز شریعتی 6142382453
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز سردشت 6142357335
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز خیبر 6142290434
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز باغچه بان 6158791702
دزفول منطقه 04 دزفول مرکز طالقانی 6142382600
دزفول منطقه 04 شوش مرکز شماره 3 6142810986
دزفول منطقه 04 شوش مرکز الوان 6142893800
دزفول منطقه 04 گتوند مرکز شماره 1 6136326100
دزفول منطقه 04 گتوند مرکز سماله 6136366110
رفسنجان منطقه 08 رفسنجان کریم آباد 3434227070
رفسنجان منطقه 08 رفسنجان مرکز بهرمان 3434160650
رفسنجان منطقه 08 رفسنجان مرکز کشکوئیه 3434161122
زابل منطقه 08 زابل سیدالشهدا 5432224477
زابل منطقه 08 زابل حضرت علی 5432241083
زابل منطقه 08 زهک زهک 1 5432612392
زابل منطقه 08 زهک زهک 2 5432615197
زابل منطقه 08 نیمروز ادیمی 5432692003
زابل منطقه 08 نیمروز قائم آباد 9153429313
زابل منطقه 08 نیمروز سفیدابه 9158352935
زابل منطقه 08 هامون محمد آباد 9103840262
زابل منطقه 08 هامون شهرک علی اکبر 9016723690
زابل منطقه 08 هیرمند مدرس 9159425878
زابل منطقه 08 هیرمند شندل 9151964197
زاهدان منطقه 08 خاش شهید بهشتی 5433728404
زاهدان منطقه 08 خاش نوک آباد 5433734177
زاهدان منطقه 08 زاهدان سیدالشهدا(ع) 5433508919
زاهدان منطقه 08 زاهدان امیرالمومنین(ع) 5433441691
زاهدان منطقه 08 زاهدان عرفان 9158557502
زاهدان منطقه 08 زاهدان مرکز سرجنگل 9159903600
زاهدان منطقه 08 سراوان سه شهری 5437643024
زاهدان منطقه 08 سراوان سیرکان 5437742166
زاهدان منطقه 08 سراوان جالق 5437752191
زاهدان منطقه 08 سیب و سوران سوران 5437693436
زاهدان منطقه 08 میرجاوه علی ابن ابیطالب(ع) 5433582414
زنجان منطقه 06 ابهر شبانه روزی هیدج 2435752020
زنجان منطقه 06 ابهر شبانه روزی صائین قلعه 2435622343
زنجان منطقه 06 ابهر اعلایی 2435224002
زنجان منطقه 06 ایجرود شبانه روزی حلب 2436823363
زنجان منطقه 06 ایجرود زرین آباد 2436722172
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شبانه روزی محمودآباد 2434362617
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شبانه روزی سجاس 2424333188
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شبانه روزی زرین رود 2434622366
زنجان منطقه 06 خدابنده مرکز شماره 2 2435538760
زنجان منطقه 06 خدابنده گرماب 2434822236
زنجان منطقه 06 خرمدره مرکز شماره 2 2435538760
زنجان منطقه 06 زنجان ارمغانخانه 2432242222
زنجان منطقه 06 زنجان مرکز 14 2433447054
زنجان منطقه 06 زنجان مرکز 8 2433533501
زنجان منطقه 06 زنجان مرکز 9 2433772610
زنجان منطقه 04 سلطانیه مرکز سلطانیه 2435823881
زنجان منطقه 06 طارم آببر 2432822747
زنجان منطقه 06 طارم چورزق 2432863811
زنجان منطقه 06 ماهنشان ماهنشان 16 ساعته 2436222469
زنجان منطقه 06 ماهنشان شبانه روزی دندی 2436523198
ساوه منطقه 06 ساوه پایگاه والفجر 8642221005
سبزوار منطقه 09 جغتای محمد اباد گفت 5145743020
سبزوار منطقه 09 جوین مرکز خدمات جامع سلامت نقاب 1 5145223252
سبزوار منطقه 09 خوشاب مرکز سلامت سلطان اباد 5145024803
سبزوار منطقه 09 داورزن داورزن 5144924401
سبزوار منطقه 09 سبزوار کوشک 5144673988
سبزوار منطقه 09 سبزوار روداب 5145526011
سبزوار منطقه 09 سبزوار مرکز خدمات جامع سلامت جعفراباد 5144456310
سبزوار منطقه 09 سبزوار مرکز سلامت ششتمد 5144722918
سراب منطقه 02 سراب کلینیک مراقبت بیماریهای واگیر 4143222033
سمنان منطقه 01 آرادان آرادان 2334542800
سمنان منطقه 01 آرادان شبانه روزی داورآباد 2334562280
سمنان منطقه 01 دامغان سیدالشهدا 2335224997
سمنان منطقه 01 سرخه شهداء سرخه 2333612106
سمنان منطقه 01 سمنان 16 ساعته مهر 2333485854
سمنان منطقه 01 گرمسار مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو 2334242518
سمنان منطقه 01 گرمسار مرکز خدمات جامع سلامت ایوانکی 2334522202
سمنان منطقه 01 مهدی شهر مرکز خدمات جامع سلامت شهیدان تبیانیان 2333622929
سمنان منطقه 01 مهدی شهر مرکز خدمات جامع سلامت جعفرآبادی 2333662424
سیرجان منطقه 08 سیرجان ولیعصرعج 3442200062
شاهرود منطقه 01 شاهرود شهید یحیایی 2332343060
شاهرود منطقه 01 شاهرود شهید رجایی 2332221550
شاهرود منطقه 01 شاهرود کلاته خیج 2332553436
شاهرود منطقه 01 شاهرود بسطام 2332522555
شاهرود منطقه 01 شاهرود مجن 2332573288
شاهرود منطقه 01 شاهرود بیارجمند 2332673225
شاهرود منطقه 01 میامی حسین آباد کالپوش 2332663300
شهرکرد منطقه 07 اردل لیرابی 3834372102
شهرکرد منطقه 07 اردل اردل 3834342497
شهرکرد منطقه 07 اردل دشتک 3834362250
شهرکرد منطقه 07 اردل سرخون 3834352195
شهرکرد منطقه 07 اردل شلیل 3834354794
شهرکرد منطقه 07 بروجن فرادنبه  3834263220
شهرکرد منطقه 07 بروجن  هادیپور 3834223196
شهرکرد منطقه 07 بروجن گندمان 3834622223
شهرکرد منطقه 07 بروجن سفید دشت  3834263220
شهرکرد منطقه 07 بروجن بلداجی 1 3834642112
شهرکرد منطقه 07 بن شبانه روزی بن  3833720033
شهرکرد منطقه 07 بن بارده  3833740083
شهرکرد منطقه 07 سامان هوره 3833542011
شهرکرد منطقه 07 سامان شبانه روزی سامان  3833527290
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد سودجان 3833462898
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شهر کیان  3833320715
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد فرخشهر1 3832422220
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 1 سورشجان  3833442555
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 1 هفشجان  3832577377
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 3 شهرکرد 3833354850
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد شماره 4 شهرکرد 3833367173
شهرکرد منطقه 07 شهرکرد مرکز شماره 1 شهرکرد 3832224490
شهرکرد منطقه 07 فارسان باباحیدر  3833248600
شهرکرد منطقه 07 فارسان شماره 1 فارسان 3833243204
شهرکرد منطقه 07 فارسان جونقان 3833261560
شهرکرد منطقه 07 لردگان مال خلیفه  3834482082
شهرکرد منطقه 07 لردگان شماره 1 لردگان 3834442827
شهرکرد منطقه 07 لردگان سردشت  3834450115
شهرکرد منطقه 07 لردگان آلونی 3834462193
شهرکرد منطقه 07 لردگان منج 3834430366
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ میهه 3833625455
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ بازفت  3833622113
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ صمصامی 3833633209
شهرکرد منطقه 07 کوهرنگ چلگرد 3833622854
شهرکرد منطقه 07 کیار دزک  3832633267
شهرکرد منطقه 07 کیار گهرو 3832682084
شهرکرد منطقه 07 کیار شلمزار  3832622500
شهید بهشتی منطقه 10 پاکدشت مرکز جامع سلامت اشرفی اصفهانی 2136023110
شهید بهشتی منطقه 10 پاکدشت مرکز خدمات جامع سلامت شریف آباد 2136472786
شهید بهشتی منطقه 10 پردیس مرکز خدمات جامع سلامت بومهن 2176224011
شهید بهشتی منطقه 10 پردیس مرکز خدمات جامع سلامت جاجرود 2176203739
شهید بهشتی منطقه 10 پیشوا شهید صدوقی 2136722551
شهید بهشتی منطقه 10 پیشوا جلیل آباد 2136743383
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شرق لیله القدر 2177430048
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شرق شبیر 2133031513
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شرق زارع نژاد 2133723468
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شرق غیاثی 2133436907
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت زهرا همایون 2177505976
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت دگمه چی 2122525140
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت نادر 2177796003
شهید بهشتی منطقه 10 تهران شمال مرکز خدمات جامع سلامت صبارو 2188045061
شهید بهشتی منطقه 10 دماوند مرکز شهید ناصحی کیلان 2176362424
شهید بهشتی منطقه 10 دماوند مرکز حضرت محمد(ص) رودهن 2176502828
شهید بهشتی منطقه 10 دماوند مرکز شهید محسنی آبسرد 2176372245
شهید بهشتی منطقه 10 دماوند مرکز لیله القدر سربندان 2176393220
شهید بهشتی منطقه 10 شمیرانات مرکز خدمات جامع سلامت فشم 2126502031
شهید بهشتی منطقه 10 شمیرانات مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی 2122235000
شهید بهشتی منطقه 10 شمیرانات مرکز خدمات جامع سلامت لواسان 2126542026
شهید بهشتی منطقه 10 فیروز کوه 7تیر 2176401080
شهید بهشتی منطقه 10 فیروز کوه ارجمند 2176443414
شهید بهشتی منطقه 10 فیروز کوه زرین دشت 2176453221
شهید بهشتی منطقه 10 قرچک باقرآباد 2136132321
شهید بهشتی منطقه 10 ورامین مرکز خدمات جامع سلامت جواد آباد  2136212347
شهید بهشتی منطقه 10 ورامین مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی  2136254177
شوشتر منطقه 04 شوشتر شماره2 6136225738
فارس منطقه 05 آباده مرکز شماره یک (ولیعصر) 7144338105
فارس منطقه 05 ارسنجان سینا 7143522346
فارس منطقه 05 استهبان حاج فروهی 7153234397
فارس منطقه 05 اقلید فقیه اقلیدی 7144530339
فارس منطقه 05 بوانات سرچهان - کره ای 7144423650
فارس منطقه 05 بوانات سوریان 7144402286
فارس منطقه 05 پاسارگاد شهری روستایی سعادت شهر 7143566335
فارس منطقه 05 خرامه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی توحید  7132727564
فارس منطقه 05 خرم بید قادر آباد 7144453020
فارس منطقه 05 خرم بید صفاشهر 2 7144457503
فارس منطقه 05 داراب 16 ساعته  7153521525
فارس منطقه 01 رستم مصیری 7142642114
فارس منطقه 05 زرین دشت حاجی آباد 7153722411
فارس منطقه 05 زرین دشت دبیران 7153742100
فارس منطقه 05 سپیدان بیضا -هرابال 9179980643
فارس منطقه 05 سپیدان 16 ساعته کرونا 7136724085
فارس منطقه 01 سروستان مرکز شهری روستایی سروستان 1 7137848198
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب فاطمه الزهرا 7136320302
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب توحید 7137389114
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب پارک شقایق 7138353100
فارس منطقه 05 شهدای انقلاب بوستان 7138362753
فارس منطقه 05 شهدای والفجر ابوالفضل 7132931123
فارس منطقه 05 شهدای والفجر گل سرخ 7132931123
فارس منطقه 05 شیراز 1 زرقان- ضیغمی 7132622713
فارس منطقه 05 فراشبند فراشبند 7138756012
فارس منطقه 05 فیروز آباد شهید اکبری 7138724091
فارس منطقه 05 قیروکارزین مرکز جامع سلامت شهری روستایی قیر 7154522010
فارس منطقه 05 لامرد لامرد 7152722530
فارس منطقه 05 لامرد علامرودشت 7152782001
فارس منطقه 03 مرودشت شهید سید هاشم سجادیان  7143332335
فارس منطقه 05 ممسنی مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 شهری 7142523121
فارس منطقه 08 مهر مهر 7152824572
فارس منطقه 08 مهر گله دار 7152852115
فارس منطقه 05 نی ریز بختگان- آباده طشک 7153894453
فارس منطقه 01 نی ریز شهید فقیهی 7153830653
فارس منطقه 05 کازرون کوهچنار-قائمیه 9173217737
فارس منطقه 01 کازرون قدس 7142235582
فارس منطقه 05 کوار امیرالمومنین 7137826434
فسا منطقه 05 فسا امامزاده حسن 7153310766
قزوین منطقه 06 آبیک شماره یم بیاضیان 2832891380
قزوین منطقه 06 آوج آبگرم 2834763267
قزوین منطقه 06 آوج آوج 2834622235
قزوین منطقه 06 البرز محمدیه 2832573057
قزوین منطقه 06 البرز الوند1 2832244142
قزوین منطقه 06 بوئین زهرا ارداق 2834432193
قزوین منطقه 06 بوئین زهرا شال 2834412200
قزوین منطقه 06 بوئین زهرا دانسفهان 2834533553
قزوین منطقه 06 بوئین زهرا بوئین زهرا 2834221807
قزوین منطقه 06 تاکستان ضیاء آباد 2835622102
قزوین منطقه 06 تاکستان اسفرورین 2835521133
قزوین منطقه 06 تاکستان شماره یک تاکستان 2835247682
قزوین منطقه 06 تاکستان خرمدشت 2835753949
قزوین منطقه 06 قزوین شماره چهارده (پونک) 2833956055
قزوین منطقه 06 قزوین رازمیان 2833712970
قزوین منطقه 06 قزوین شهدا 2833262448
قزوین منطقه 06 قزوین محمود آباد نمونه 2833262448
قزوین منطقه 06 قزوین مینودر 2833788500
قزوین منطقه 06 قزوین کوهین 2833762344
قزوین منطقه 06 قزوین معلم کلایه 2833622240
قزوین منطقه 06 قزوین شماره یک اقبالیه 2833422500
قم منطقه 06 قم جندقیان 2537223900
قم منطقه 06 قم پردیس 2533207077
قم منطقه 06 قم مهدی موعود(عج) 2537603106
قم منطقه 06 قم عبدالهی 2538822260
قم منطقه 06 قم امام حسن عسگری(ع) 2536652210
قم منطقه 06 قم پنبه چی 2536603080
قم منطقه 06 قم شهدا 2537748158
قم منطقه 06 قم امام خمینی(ره) 2532702340
قم منطقه 06 قم فرقانی 2538860720
گراش منطقه 05 گراش محمد رسول الله (ص)(سعادت) 7152336011
گلستان منطقه 01 آزاد شهر مرکز یک شهری 1735734744
گلستان منطقه 01 آق قلا مرکز شماره 2 شهری 1734522025
گلستان منطقه 01 آق قلا شبانه روزی انبارالوم 1734564754
گلستان منطقه 01 بندر گز شبانه روزی نوکنده 1734362012
گلستان منطقه 01 ترکمن مرکز یک شهری 1734422577
گلستان منطقه 01 رامیان مرکز شبانه روزی شهری رامیان 1735883454
گلستان منطقه 01 علی آباد کتول مرکز شهری شماره 3 1734222223
گلستان منطقه 01 علی آباد کتول شبانه روزی فاضل آباد 1734222223
گلستان منطقه 01 گالیکش مرکز شبانه روز یشهری شماره 1 1735830440
گلستان منطقه 01 گرگان مرکز جلین 1732140334
گلستان منطقه 01 گرگان مرکز شماره 4 شهری 1732162123
گلستان منطقه 01 گمیشان شبانه روزی سیمین شهر 1734472231
گلستان منطقه 01 گمیشان مرکزشبانه روزی گمش تپه 1734462090
گلستان منطقه 01 گنبد کاووس مرکز شبانه روزی  شهری اینچه برون  1733318388
گلستان منطقه 01 گنبد کاووس مرکز شماره 7 شهری 1733237485
گلستان منطقه 01 گنبد کاووس مرکز شبانه روزی روستایی کرند 1733372366
گلستان منطقه 01 مراوه تپه مرکز یک شهری 1735457108
گلستان منطقه 01 مراوه تپه مرکز شبانه روزی گلیداغ 1735463450
گلستان منطقه 01 مینودشت مرکز شبانه روزی شهری دوزین  1735212474
گلستان منطقه 01 مینودشت مرکز شماره یک شهری 1735224370
گلستان منطقه 01 کردکوی مرکز شماره 1 شهری 1734326119
گلستان منطقه 01 کلاله مرکز شماره 1 شهری 1735447119
گلستان منطقه 01 کلاله مرکز شبانه روزی شهر فراغی 1735480070
گناباد منطقه 09 بجستان شهید قنبرآقایی بجستان 5156527373
گناباد منطقه 09 گناباد شهید بهشتی کاخک 5157372591
گناباد منطقه 09 گناباد شهیذ فیاض بخش(شماره1) 5157222598
گیلان منطقه 01 آستارا مرکز خدمات جامع سلامت شهید محمد زاده 1343813084
گیلان منطقه 01 آستارا مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لوندویل 1344862331
گیلان منطقه 01 آستانه اشرفیه مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  کیاشهر 1342822850
گیلان منطقه 01 آستانه اشرفیه مرکز خدمات جامع سلامت مرکز شماره 2 1342123042
گیلان منطقه 01 املش مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرمانبر 1342722225
گیلان منطقه 01 بندر انزلی مرکز خدمات جامع سلامت غازیان 1344421531
گیلان منطقه 01 بندر انزلی مرکز خدمات جامع سلامت کپور چال 1344567263
گیلان منطقه 01 تالش مرکز خدمات جامع سلامت  شماره 3 شهری 1344237159
گیلان منطقه 01 تالش مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حویق 1344213223
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت  شبانه روزی خمام 1 1334429667
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت  شبانه روزی کوچصفهان 1 1334552053
گیلان منطقه 01 رشت  مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لشت نشا 1 1334402427
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  سنگر 1 1334522535
گیلان منطقه 01 رشت  مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خشکبیجار 1 1334462215
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده هاشم 1334503363
گیلان منطقه 01 رشت   مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3  1333355800
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت  شهری 6 گلسار 1332119068
گیلان منطقه 01 رشت  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 7 رشت 1333220020
گیلان منطقه 01 رشت مرکز خدمات جامع سلامت شماره 10 رشت 1333553532
گیلان منطقه 01 رشت  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 16 رشت 1333422979
گیلان منطقه 01 رضوانشهر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی پره سر 1343604171
گیلان منطقه 01 رضوانشهر مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رضوانشهر 1344625250
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لوشان 1334602214
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جیرنده 1334613231
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی بره سر 1334691244
گیلان منطقه 01 رودبار مرکز خدمات جامع سلامت رستم آباد 1334672251
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت کلاچای 1342683141
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  چابکسر 1342662165
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رحیم اباد 1342772255
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاز 1358531890
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاکرود 1358530330
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شوییل 1358530378
گیلان منطقه 01 رودسر مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 رودسر 1342613551
گیلان منطقه 01 سیاهکل مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی دیلمان 1342482878
گیلان منطقه 01 سیاهکل مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 سیاهکل 1342328760
گیلان منطقه 01 شفت مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1شفت 1334782991
گیلان منطقه 01 صومعه سرا مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی گوراب زرمیخ 1344392349
گیلان منطقه 01 صومعه سرا مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک  1344324089
گیلان منطقه 01 فومن مرکز خدمات جامع سلامت ماسوله 1334758069
گیلان منطقه 01 فومن مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 فومن  1334737643
گیلان منطقه 01 لاهیجان  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 لاهیجان 1342233078
گیلان منطقه 01 لنگرود  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 لنگرود 1342538748
گیلان منطقه 01 لنگرود مرکز خدمات جامع سلامت مرکز اطاقور 1342584665
گیلان منطقه 01 ماسال مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی ماسال 1344665404
لارستان منطقه 05 خنج کورده 7152642233
لارستان منطقه 05 خنج سیف اباد 7152636220
لارستان منطقه 05 خنج شهری شماره 2 خنج 7152625286
لارستان منطقه 05 لارستان شهری شبانه روزی صاحب الزمان (عج) 7152345300
لارستان منطقه 05 لارستان جویم 7152573700
لارستان منطقه 05 لارستان عماد شهر 7152432288
لارستان منطقه 05 لارستان کوره 7152536000
لارستان منطقه 05 لارستان بنارویه 7152562366
لارستان منطقه 05 لارستان فیشور 7152544001
لارستان منطقه 05 لارستان درز 7158845091
لارستان منطقه 05 لارستان بلغان 7152582462
لرستان منطقه 04 ازنا مومن آباد 6643461122
لرستان منطقه 04 ازنا خاتم الانبیاء(ص) 6643432337
لرستان منطقه 04 الیگودرز 17 شهریور 6644326298
لرستان منطقه 04 الیگودرز شول آباد 6644326298
لرستان منطقه 04 الیگودرز پاخیمه گاه(بزنوید) 6658457836
لرستان منطقه 04 الیگودرز چمن سلطان 6643365042
لرستان منطقه 04 بروجرد شهید باهنر 6642626667
لرستان منطقه 04 بروجرد قدس 6642446004
لرستان منطقه 04 بروجرد دکتر فولادی 6642305111
لرستان منطقه 04 بروجرد اشترینان 6642550121
لرستان منطقه 04 پلدختر شماره 1 شهید بهشتی 6632222119
لرستان منطقه 04 پلدختر معمولان 6632252206
لرستان منطقه 04 خرم آباد گلستان( آزادگان) 6633239938
لرستان منطقه 04 خرم آباد گلدشت شرقی 6633407736
لرستان منطقه 04 خرم آباد ناصرخسرو 6633237714
لرستان منطقه 04 خرم آباد فلک الدین 6633245007
لرستان منطقه 04 خرم آباد بیرانشهر 6633135687
لرستان منطقه 04 خرم آباد زاغه 6633273230
لرستان منطقه 04 دلفان شهدای هفتم تیر 6632724943
لرستان منطقه 04 دلفان هفت چشمه 6632760299
لرستان منطقه 04 دلفان برخوردار 6632743381
لرستان منطقه 04 دوره سراب دوره 6633150222
لرستان منطقه 04 دوره