02142702

اخبار

ارزیابان اعتبار بخشی برای اعتبار بخشی دو سالانه به بیمارستان محب کوثر آمدند

ارزیابان اعتبار بخشی برای اعتبار بخشی دو سالانه به بیمارستان محب کوثر آمدند

 

 اعتباربخشی( ACCREDITATION )

  برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .

  

  اعتبار بخشی چیست؟

  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.
خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس ( اعتباربخشی )راتشکیل میدهد.

 

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.لذا طی دوره زمانی ای که از طرف وزارت بهداشت مشخص می شود بیمارستان ها تحت ارزیابی ارزیابان اعتبار بخشی قرار می گیرند و از طریق نتایج  اعتبار بخشی بیمارستان ها رتبه بندی می شوند. امروز ارزیابان به مدت دو روز در بیمارستان محب کوثر برای سنجش و ارزیابی بیمارستان حضور خواهند داشت.

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۰۶
تعداد بازدید : ۱,۵۲۰
Loading

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید