02142702

صدای شما ( رسیدگی به شکایات ، پیشنهادات و تشکرات )

 

مسئول واحد : فرشته ابوترابی            

شماره تماس : 42702 داخلی 141

شماره تماس مستقیم : 88386168

موقعیت مکانی : طبقه همکف

آدرس ایمیل : yourvoice@kowsarhospital.com     

برای ثبت و پیگیری شکایت و درج پیشنهادات خود کلیک کنید

برای دستیابی به افزایش رضایتمندی مراجعین، افزایش کیفیت خدمات و همچنین ایجاد بستر لازم جهت ارتباط مطلوب با مراجعین، واحدی تحت عنوان واحد صدای شما در این مرکز فعال است که شما می توانید نظرات، پیام‌ها و بازخوردهای خود را به این واحد منتقل کرده و از این طریق نیازها و انتظارات خود را به گوش مسئولین واحدها و مدیران ارشد بیمارستان برسانید.

در صورتی که به هر دلیل کیفیت خدمات ارائه شده را در حد مطلوب ارزیابی نمی کنید، می توانید ابتدا موضوع مورد نظر خود را با مسئول بخش در میان بگذارید و در صورت ادامه یافتن مشکل به واحد صدای شما واقع در طبقه همکف مراجعه نمایید. در این واحد، کارشناس مربوطه پس از بررسی مشکل و تکمیل فرم های مربوطه، بر اساس نوع مشکل مسئولین مربوطه را در جریان قرار می دهد و مشکل شما در سریع ترین زمان ممکن بررسی خواهد شد.

 

عملکرد واحد صدای شما :

 1 - شناسایی نیازها ، انتظارات شاکیان و ارائه اطلاعات لازم و شفاف به آنان در خصوص چگونگی مراحل ثبت، بررسی و اعلام نتیجه شکایات

2- تلاش در جهت فراهم نمودن شرایط لازم به منظور دسترسی ساده ، آسان و بدون هزینه برای شاکیان در کلیه مراحل ثبت ، بررسی و اعلام نتیجه شکایات

3 - رسیدگی موثربه شکایات درکوتاه ترین زمان ممکن.

4 - تعهد به ارائه پاسخ منطقی و مناسب به شکایات از طریق بررسی همه جانبه شکایات دریافتی و رعایت حفظ بی طرفی.

5 - دوری جستن از هرگونه برخورد متعصبانه با شاکیان، با هدف حل مشکل واصلاح فرایند ارائه خدمات.

6 - تلاش در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فرد شاکی و موضوع شکایت در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت.

7 - تلاش در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات و جلب رضایت شاکیان از طریق ارزیابی وتحلیل مداوم شاخص های مرتبط با فرآیند.

 

اهداف واحد صدای شما

1- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع وبیماران

2- بازنگری در نحوه ارائه خدمات

3- شناسایی خدمات قابل ارائه (کمبود ها و مشکلات)
4- ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان

5- ارتقا کیفیت خدمات

6-ارتقا سطح ارتباطات

7-افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی
8- افزایش میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان
9- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع
10- شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات واصله
11- بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
12- کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها ی مختلف مرکز
13- فعالیت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان