02142702
بیمارستان محب کوثر / ارتباط با ما / شماره تماس های بیمارستان

شماره تماس های بیمارستان

 

آپارات و اینستاگرام 

 آپارات  اینستاگرام

تلفن های ضروری بیمارستان

 

 

واحد

 

تلفن تماس

 تلفن بیمارستان
 42702 - 42193000
نوبت دهی کلینیک (گرفتن نوبت ، حذف نوبت ، جابه جایی نوبت و اعلام وضعیت نوبت گرفته شده) 25015025
کلینیک 42193813 - 42193814
نوبت دهی پروسیجر آندوسکوپی و کولونوسکوپی

42193856

42193228

تصویربرداری ( سی تی اسکن - رادیولوژی - سونوگرافی )  42193831 -88727103 
 آزمایشگاه  42193820 
 پاتولوژی  42193584 
 فیزیوتراپی   42193187 -88386186 
نوبت دهی کلینیک و آزمایشگاه IVF (ناباروری)   42193809
تماس با واحد IVF (ناباروری) 42193183 
 اطلاعات  42193114
دریافت مدارک پزشکی و تأیید فاکتور 42193286 -42193836
اورژانس  42193138 -42193139
 دفتر پرستاری   42193133
 ترخیص 42193225
 صدای شما (رسیدگی به شکایات)
88386168 -42193141
 روابط عمومی
 42193222
اورژانس
 42193138
 داروخانه 42193695 
 انتظامات 42193123
فیلمبرداری 42193197