02142702 آیکون تلفن

اطلاعات پزشک

فهیم

باغبان

سوابق تحصیلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب بورد تخصصی 

اطلاعات مطب

42702

تهران ، تهران بزرگ ، تهران

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.