02142702 آیکون تلفن

اطلاعات پزشک

معصومه

رحیم نواز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تخصص فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران  

سوابق علمی و آموزشی

چاپ یک مقاله در مجله علوم پزشکی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

مسئول بخش زنان بیمارستان رحیمیان

اطلاعات مطب

42702

تهران ، تهران بزرگ ، تهران

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.