02142702 آیکون تلفن

اطلاعات پزشک

محمدرضا

نبی زاده

سوابق تحصیلی

دکتری پزشکی عمومی 1366

تخصص ارتوپدی 1378 

سوابق علمی و آموزشی
چاپ مقاله  مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی 
سوابق اجرایی

رئیس بخش ارتوپدی لقمان حکیم

رئیس بخش ارتوپدی مفتح الدین   

اطلاعات مطب

42702

تهران ، تهران بزرگ ، تهران

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.