02142702

راهنمای اخذ گواهی ولادت


برای اخذ گواهی ولادت 24 ساعت پس از به دنیا آمدن نوزاد پدر نوزاد ، مادر و یا پدربزرگ پدری نوزاد (پدر پدر نوزاد) می توانند برای گرفتن گواهی ولادت در روزهای غیر تعطیل به دفتر صدور گواهی ولادت واقع در طبقه اول بیمارستان از ساعت 7:30 الی 9:30 و از ساعت 13 الی 14 و در روز های پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 9:30 مراجعه کنند. در هنگام مراجعه ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین الزامی می باشد. پس از اخذ گواهی ولادت از مسئول مربوطه به مراکز ثبت احوال بر طبق آدرس ثبت شده در هنگام پذیرش مراجعه کرده و شناسنامه نوزاد را دریافت کنید.

توجه داشته باشید تا قبل از 15 روز از زمان تولد نوزاد خود می توانید به مراکز ثبت احوال مراجعه فرمایید و بعد از آن اخذ شناسنامه نوزاد دچار مشکلات عدیده ای از طرف سازمان ثبت احوال خواهد بود. گواهی ولادت فقط یک بار صادر می شود لذا در حفظ آن کوشا باشید و از تا کردن و مخدوش کردن آن جداً خودداری فرمایید.