02142702 آیکون تلفن

راهنمای طبقات

 

 

 


نام بخش ها و واحدها
پارکینگ

نام بخش ها و واحدها
پارکینگ

نام بخش ها و واحدها
کلاس آمادگی برای زایمان
رستوران
مدارک پزشکی
درمانگاه
ارتوپد فنی
رادیولوژی
آزمایشگاه

نام بخش ها و واحدها
مأموربیمه خدمات درمانی
آندوسکوپی و کولونوسکوپی
فیزیوتراپی
اورژانس
صندوق
بانک ملت
صدای شما (رسیدگی به شکایات)
ترخیص
پذیرش و اطلاعات
واحد پشتیبانی
داروخانه بستری و سرپایی
نمازخانه
واحد درآمد و بیمه گری
نمازخانه
مأموربیمه تأمین اجتماعی

نام بخش ها و واحدها
ICU 1 (مراقبت های ویژه داخلی)
بخش شبنم (بخش زایمان)
دفتر پرستاری
مأمور بیمه نیروهای مسلح
روابط عمومی و واحد صدور گواهی ولادت
فناوری اطلاعات
ناظر دارویی

نام بخش ها و واحدها
ICU 2 (مراقبت های ویژه جراحی)
اتاق عمل
 

نام بخش ها و واحدها
بخش سحر (جراحی و داخلی)
بخش دریا (شیمی درمانی)
CSSD

نام بخش ها و واحدها
بخش آسمان (ارتوپدی و جراحی مغزو اعصاب)
هیأت مدیره
مدیرعامل و رئیس بیمارستان
معاون اجرایی
معاون درمان
معاون پرستاری
معاون مالی و حسابداری
تجهیزات پزشکی
تغذیه و رژیم درمانی
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
دفتربهبود کیفیت
منابع انسانی و دبیرخانه

نام بخش ها و واحدها
بخش نسیم (جراحی)
بخش صبا (کلیه و مجاری ادراری)

نام بخش ها و واحدها
بخش باران (مراقبت های پس از زایمان)
NICU (مراقبت های ویژه نوزادان)

نام بخش ها و واحدها
واحد گردشگری سلامت (دپارتمان بیماران بین الملل)
درمانگاه پوست ، مو و لیزر