02142702 آیکون تلفن

اخبار

ارزیابان اعتبار بخشی برای اعتبار بخشی دو سالانه به بیمارستان محب کوثر آمدند

ارزیابان اعتبار بخشی برای اعتبار بخشی دو سالانه به بیمارستان محب کوثر آمدند

 

 اعتباربخشی( ACCREDITATION )

  برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .

  

  اعتبار بخشی چیست؟

  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.
خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس ( اعتباربخشی )راتشکیل میدهد.

 

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.لذا طی دوره زمانی ای که از طرف وزارت بهداشت مشخص می شود بیمارستان ها تحت ارزیابی ارزیابان اعتبار بخشی قرار می گیرند و از طریق نتایج  اعتبار بخشی بیمارستان ها رتبه بندی می شوند. امروز ارزیابان به مدت دو روز در بیمارستان محب کوثر برای سنجش و ارزیابی بیمارستان حضور خواهند داشت.

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۰۶
تعداد بازدید : ۳۷۲

Loading

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید