02142702 آیکون تلفن

مشاوره پزشکی

 

گروه مشاوره پزشکی بیمارستان محب کوثر جهت پاسخ به سوالات پزشکی شما توسط پزشکان درساعات مشخص تشکیل شده است

لطفا به هیچ عنوان  وارد صفحه شخصی پزشکان عزیز و دیگر افراد گروه نشوید و صرفا در ساعت مشخص شده و طی برنامه اعلامی  سوالات را مطرح نمایید.

 

پرسش و پاسخ

جهت پیوستن به گروه پرسش و پاسخ کلیک کنید

برنامه

 

برنامه حضور پزشکان در گروه پرسش و پاسخ

رزومه پزشکان مشاوره آنلاین

 

 

رزومه پزشکان مشاوره آنلاین