02142702 آیکون تلفن

گواهینامه ها و افتخارات

دریافت مجوز بستری بیماران بین الملل در سال 1395

طبق اعتبار بخشی که در زمینه پذیرش و بستری بیماران بین الملل بود بیمارستان محب کوثر موفق به کسب مجوز بستری بیماران بین الملل از وزارت بهداشت ،درمان و پزشکی کشور به مدت یک سال شد.

 

پروانه IPD

 

کسب رتبه درجه 1 دراعتبار بخشی ملی بیمارستان های کشور در سال 1395

 

پروانه درجه 1 اعتبار بخشی

 

بیمارستان موفق در امر ترویج زایمان طبیعی

 

 افتخارات زایمان طبیعی

اولین بیمارستان در ایران که موفق به راه اندازی پزشکی از راه دور (TELE MEDICINE) شد

 

بیمارستان محب کوثر در سال 1395 موفق به راه اندازی پزشکی از راه دور به عنوان اولین بیمارستان ایران شد و به ویزیت و ارائه مشاوره به صورت رایگان به زائرین کربلا معلا مبادرت کرد.

تله مدیسین