02142702 آیکون تلفن

مدیران ارشد

      

هیئت مدیره بیمارستان محب کوثر

 

آقای دکتر طیب قدیمی (ریاست هیئت مدیره)

آقای دکتر سید مانی مهدوی (نایب رئیس هیئت مدیره) 

آقای دکتر مسعود قربانلو ( عضو هیئت مدیره)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیران ارشد بیمارستان محب کوثر

 

مدیرعامل بیمارستان  : آقای دکتر حسین مبارکی

معاونت اجرائی  : آقای مهدی کوچک زاده

 معاونت درمان : آقایدکتر مسعود قربانلو

سرپرست معاونت پرستاری : خانم فرشته گلریز

معاونت مالی : خانم میترا بیدار مغز


مدیر عامل بیمارستان : دکتر حسین مبارکی


  معاونت اجرائی : آقای مهدی کوچک زاده

 

آقای کوچک زاده

 

  • فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

 

 سابقه کاری:

  • رئیس امور اداری مرکز بهداشت غرب تهران ۵۱ ماه
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی فیروزگر ۳۳ ماه
  • معاون مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی ۳۰ ماه
  • مدیر مرکز فوق تخصصی آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد ۹۹ ماه
  • عضو کانون ارزیابان استاندارد اعتباربخشی

 

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید


معاونت درمان : دکتر علیرضا حسن قلیایی

  


سرپرست معاونت پرستاری : فرشته گلریزمعاونت مالی : میترا بیدار مغز