02142702 آیکون تلفن

مدیران ارشد

      

هیئت مدیره بیمارستان محب کوثر

 

دکتر امیرحسین کاشی (رئیس هیأت مدیره)

آقای دکتر صابر احتشامی (مدیر عامل و عضو هیأت مدیره) 

آقای علیرضا مزدکی (عضو هیأت مدیره)


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیران ارشد بیمارستان محب کوثر

ریاست و مدیرعامل بیمارستان  : دکتر صابر احتشامی

معاونت اجرائی  : دکتر علی حبیب زاده شجاعی

معاونت درمان : دکتر حسین نداف نیا

معاونت پرستاری :فرشته پژمان آرین

سرپرست معاونت مالی : میترا بیدار مغز


مدیر عامل و ریاست بیمارستان : دکترصابر احتشامی


  


معاونت اجرائی : دکترحبیب زاده شجاعی
معاونت درمان : دکتر حسین نداف نیا 


-فوق تخصص بیهوشی قلب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-گذراندن دوره TEG در کشور دانمارک


سابقه کاری:

- EDC دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1372 تا سال 1378

- رئیس بیمارستان چابهار از سال 1382 تا سال 1383

- رئیس بخش قلب بیمارستان هاشمی نژاد و محب مهر

- رئیس بیمارستان بعثت تهران از سال 1390 تا سال 1393


برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید


معاونت پرستاری : فرشته پژمان آرین  سرپرست معاونت مالی : میترا بیدار مغز