02142702 آیکون تلفن

مدیران ارشد

      

هیئت مدیره بیمارستان محب کوثر

 

مقتدایی

دکترمهدی مقتدایی (رئیس هیئت مدیره)

 

 

 

 

دکتر مهدی برزگر (نائب رئیس هیئت مدیره) 

دکترمحمودرضا محقق دولت آبادی (عضو هیئت مدیره)

 

دکتر علیرضا مزدکی (عضو هیئت مدیره)

دکتر امامی

دکترسیدابوالحسن امامی (عضو هیئت مدیره)

 

آخوندی نسب

دکترمحمد رضاآخوندی نسب میبدی (عضو علی البدل  هیئت مدیره)

 

 

 

دکتر حسین نداف نیا (عضو علی البدل  هیئت مدیره)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیران ارشد بیمارستان محب کوثر

ریاست و مدیرعامل بیمارستان  : دکتر علیرضا طباطبایی

معاونت اجرائی  : دکتر مهدی برزگر

معاونت درمان : دکتر حسین نداف نیا

معاونت پرستاری : الهه شادی

مدیریت مالی : پیمان رضا خانی

 

مدیر عامل و ریاست بیمارستان : دکتر سید علیرضا طباطبایی 

 

- متخصص بیهوشی از دانشگاه تهران

- گذراندن دوره ICU در کلن آلمان

سابقه کاری:عکس دکتر طباطبایی

عضو هیئت مدیره ساخد (سازمان خدمات درمانی) از سال 78تا سال 81 

رئیس بیمارستان امام حسین  از سال  75 تا سال 78 

رئیس بهداری وزارت دفاع از سال  78 تا سال 84  

 رئیس بیمارستان چمران از سال  78 تا سال 84  

 عضو هیئت مدیره بیمه شهر از سال  85 تا سال 87  

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب کوثر از سال 92 تا سال 93

رئیس و مدیر عامل بیمارستان محب کوثر از سال 93 تا سال 95

 

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

 

معاونت اجرائی : دکتر مهدی برزگر 

 

ـ دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه کاری:

ـ مدیر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان شهید فهمیده

ـ مدیر مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد از سال 1379 تا 1390

ـ مدیر تعالی سازمانی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد از سال  1386 تا 1390

ـ معاون اجرایی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه ایران

ـ مدیر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

ـ مدیر کل دفترحوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

 

معاونت درمان : دکتر حسین نداف نیا 

 

-فوق تخصص بیهوشی قلب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-گذراندن دوره TEG در کشور دانمارک