02142702 آیکون تلفن

واحد های اداری و پشتیبانی

 واحدهای اداری پشتیبانی

واحد درآمد و ترخیص:

انجام عملیات ترخیص، تکمیل پرونده  بیمه های پایه و مکمل، ارسال به سازمانهای طرف قرارداد و پیگیری مطالبات مربوطه، بررسی میزان کسورات و ... مهم ترین وظایف این واحد به شمار می آیند.

 

مسئول : پویا پروینی


واحد پشتیبانی:

مرکز تلفن، تدارکات و پشتیبانی بیمارستان واحدهایی هستند که به طور مستقیم  از فعالیت های بالینی بیمارستان و ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین حمایت می کنند. نظارت کمی و کیفی بر این واحدها  بر عهده واحد پشتیبانی بیمارستان می باشد.

مسئول : فرزان اسماعیل زادهواحد تاسیسات:

نظارت بر امور تاسیسات مربوط به تهویه مطبوع، کنترل، بازرسی، سرویس و تعمیر کلیه تجهیزات تاسیسات حرارتی و برودتی به همراه اقدامات پیشگیرانه مهم ترین وظایف این واحد به شمار می آید.

  مسئول : مهندس سید سامان میرطاهری

 


 

واحد انتظامات:

تامین حفاظت و ایمنی بیماران و افراد ارائه دهنده مراقبت های پزشکی و همچنین حفاظت از دارایی های عمومی و خصوصی سازمان بر عهده این واحد می باشد.

مسئول: رضا یعقوبی

 


 

مرکز تلفن:

عمده فعالیت های این واحد پاسخگویی24 ساعته به تماس های ورودی به بیمارستان و ارتباط  دهی به بخش های مربوطه، برقراری ارتباط تلفنی جهت کارکنان و بیماران به داخل و خارج از مرکز، شماره گیری جهت بیماران و پرسنل در کلیه بخشها و ... می باشد.


 

انبار:

تامین نیازهای مصرفی و غیر مصرفی بخش های مختلف بیمارستان از طریق ارزیابی تامین کنندگان کالاها و خدمات و همچنین نظارت بر موجودی انبار بیمارستان و عملکرد انباردار بر عهده این واحد است.

مسئول : سعید بدرلو


 

واحد بهداشت محیط:

یکی از عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران و همراهان، رعایت مسائل بهداشتی و نظافت در بیمارستان می باشد. در همین راستا وظیفه نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در کلیه بخش های بالینی و غیر بالینی بر عهده واحد بهداشت محیط است. کلیه موارد مرتبط با آب شرب بیمارستان، فاضلاب و تصفیه آن، آموزش در خصوص کلیه موارد بهداشتی، گند زدایی و ضد عفونی، نظافت محیط، آلودگی هوا و صدا، تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش، ارزیابی ریسکهای ناشی از کار، مدیریت بر پسماند بیمارستانی و ... تحت نظارت این واحد انجام می شود.

 مسئول : مهندس سعیده روغنی


 

واحد تغذیه:

مهم ترین وظیفه مسئول تغذیه در بیمارستان این است که به عنوان عضوی از تیم درمان نیازهای تغذیه ای بیماران را تامین نماید.  در این راستا کارشناس تغذیه با دریافت اطلاعات از بیمار شامل نوع بیماری، وزن، قد، اشتهای و آزمایشات نسبت به تامین نیازهای تغذیه ای بیمار و پایش تاثیر آن در مسیر درمان اقدام می نماید.

همچنین این واحد مسئولیت تدوین منوهای غذایی هفتگی براساس نیاز و عادات غذایی بیماران بستری، مشاوره و ویزیت روزانه بیماران دارای رژیم خاص در زمان بستری را بر عهده دارد.

مسئول : فریناز عباسیان


 

واحد تجهیزات پزشکی:

مهم ترین وظیفه واحد تجهیزات پزشکی حفظ کیفیت عملکرد تجهیزات در بالاترین حد ممکن است. خرید و نگهداری تمامی تجهیزات بیمارستان و همچنین بررسی کمی و کیفی تجهیزات به صورت دوره ای توسط این واحد انجام می شود.

 مسئول : دکتر مینا رئوف


 

واحد فن آوری اطلاعات:

مدیریت آمار و اطلاعات بیمارستان ( یکسان سازی و ایجاد گزارش آماری HIS )،  ذخیره سازی و حفظ بانک اطلاعاتی بیمارستان و راه اندازی بکارگیری تجهیزات مطابق با فن آوری روز،  پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری و راه اندازی سیستم ارتباطی بی سیم،  توسعه و بهینه سازی بستر شبکه، تغییر در ساختار شبکه و متناسب سازی آن با کاربری جدید، ایجاد امنیت شبکه،  ایجاد گزارشات مدیریتی، نظارتی و راه اندازی اتوماسیون اداری،  آموزش کاربران، صحه گذاری و تائید اطلاعات از طریق نظارت بر کار کاربران از وظایف اصلی این واحد به شمار می آید.

مسئول: مهندس محمد سیفان

 


 

واحد منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی به معنای درک اهمیت منابع انسانی یک سازمان است که به برتری سازمان، توجه به مشتری، کارآفرینی، کیفیت و نظایر آن شکل و معنا می بخشد.

 بطور کلی می توان گفت مدیریت منابع انسانی عبارتست از چهار فرایند جذب و استخدام، آموزش و بهسازی، بکارگیری و انتصاب، نگهداشت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی

تمام فعالیتهای مدیریت منابع انسانی برای رسیدن به بهره وری بیشتر، رضایت شغلی بیشتر، بهبود کیفیت زندگی کاری، افزایش انگیزه و تحقق اهداف سازمان انجام می شود.

مدیر منابع انسانی : عبدالله اصیل ادب

 


 

واحد پذیرش و مدارک پزشکی:

امروزه اطلاعات پزشکی و بهداشتی بزرگترین سرمایة بیمارستان ها به شمار می‌روند و بدون بهره‌مندی از آن مدیران قادر به تصمیم گیری دقیق و بهنگام نمی‌باشند، از این رو با اتخاذ روشی صحیح و اصولی در جهت جمع‌آوری مناسب، ثبت دقیق و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات، می‌توان ابزاری مطمئن و ارزشمند برای مدیران، محققین، پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مسئولین سازمان ها طراحی و تنظیم نمود.

مدیر اطلاعات سلامت : صفورا قاسمی

 


 

واحد پذیرش:

پس از انتظامات، نخستین واحد مرتبط با مراجعین، واحد پذیرش است که بیمار را ضمن تعیین نوبت پذیرش  یا بصورت سرپائی به درمانگاه، یا بخش‌های بستری و یا اورژانس ارجاع می دهد. این واحد می بایست فعالیت های خود را توأم با رعایت حقوق بیمار و ایجاد یک ارتباط خوب بین بیمارستان و مراجعه کنندگان تحت پوشش قرار دهد.

مسئول : سارا سهرابی

 


 

واحد روابط عمومی:

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانة برقراری ارتباط مؤثر، نزدیک و سازنده مدیریت آن سازمان با دیگر بخش ها اعم از بخش های درونی یا بخش های بیرونی محسوب می شود. با برقراری این ارتباط به نحو شایسته امکان تطابق برون دادهای یک سازمان با نیازهای بیرونی فراهم می شود. فرآیندی که علت وجودی پیدایش و استمرار حیات آن سازمان محسوب می شود.

 از دیگر وظایف واحد روابط عمومی جمع آوری اطلاعات ، تهیه گزارش و اخبار ویرایش این اطلاعات و قرار دادن در سایت بیمارستان است و وظیفه به روز رسانی سایت را برعهده دارد. وظیفه جمع آوری مطالب،تدوین گزارش و عکاسی و فیلم برداری برای تهیه و تنظیم ماهنامه بیمارستان بر عهده واحد مربوطه است.

مسئول : مهندس سارا حجازی

 

 واحد صدای شما ( رسیدگی به شکایات ) :

عملکرد واحد صدای شما :

 1 - شناسایی نیازها ، انتظارات شاکیان و ارائه اطلاعات لازم و شفاف به آنان در خصوص چگونگی مراحل ثبت، بررسی و اعلام نتیجه شکایات

2 - تلاش در جهت فراهم نمودن شرایط لازم به منظور دسترسی ساده ، آسان و بدون هزینه برای شاکیان در کلیه مراحل ثبت ، بررسی و اعلام نتیجه شکایات

3 - رسیدگی موثربه شکایات درکوتاه ترین زمان ممکن.

4 - تعهد به ارائه پاسخ منطقی و مناسب به شکایات از طریق بررسی همه جانبه شکایات دریافتی و رعایت حفظ بی طرفی.

5 - دوری جستن از هرگونه برخورد متعصبانه با شاکیان، با هدف حل مشکل واصلاح فرایند ارائه خدمات.

6 - تلاش در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فرد شاکی و موضوع شکایت در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت.

7 - تلاش در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات و جلب رضایت شاکیان از طریق ارزیابی وتحلیل مداوم شاخص های مرتبط با فرآیند.

 

اهداف واحد صدای شما

1- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع وبیماران

2- بازنگری در نحوه ارائه خدمات

3- شناسایی خدمات قابل ارائه (کمبود ها و مشکلات)
4- ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان

5- ارتقا کیفیت خدمات

6-ارتقا سطح ارتباطات

7-افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی
8- افزایش میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان
9- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع
10- شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات واصله
11- بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
12- کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها ی مختلف مرکز
13- فعالیت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان

مسئول : فاطمه نوری


 

واحد بهبود کیفیت:

ماهیت عملکرد این واحد، شناسایی و بکارگیری مطلوب مدل های کیفی جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در واحدهای مختلف بیمارستان می باشد. بدین منظور، ضمن پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان، استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی و پایش شاخص های کیفی مرتبط، میزان دستیابی به اهداف سازمانی را اندازه گیری و رصد می نماید. همچنین برنامه ریزی استراتژیک سازمان در این واحد تهیه، اجرا و ارزیابی گردیده و در واحدها مستقر می گردد. همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد، ضمانت موفقیت امور در آن بوده و برقراری ارتباط با کلیه واحدها به ویژه  واحد منابع انسانی و آموزش جهت تحقق اهداف کیفی بیمارستان الزامی است.

مسئول: دکتر ساناز پارسا

 


واحد گردشگری سلامت:

امروزه ارتباط رشد اقتصادی با توسعه بهداشت و درمان به خوبی روشن شده است. در رویکردهای جدید تنها بخش سلامت نیست که از رشد اقتصادی بهره می برد، بلکه خود می تواند مزیت های تجاری زیادی را برای کشورها به وجود آورده و علاوه بر ایجاد منابع جدید مالی برای توسعه زیر ساخت ها و تکنولوژی ، نقش مهمی در راهبردهای فرابخشی توسعه پایدار به عهده گیرد.

در حال حاضر صنعت گردشگری سلامت به یکی از صنایع درآمدزا برای بسیاری از کشورها تبدیل شده و میزان تقاضا برای استفاده از خدمات گردشگری سلامت نیز در جهان روبه افزایش است. دریافت کنندگان خدمات درمانی در کشورهای خارجی اکثراً به یکی از گروههای ذیل تعلق دارند:

کسانی که به جهت عدم دسترسی به خدمات در وطن یا شهرت مراکز درمانی خاص برای درمانهای پیشرفته و نیازمند فن آوری بالا به خارج سفر می کنند و هزینه ها را شخصاً می پردازند.

بازنشستگان، مهاجران و شهروندان کشورهای همجوار که با انگیزه دریافت خدمات ارزانتر سرپایی و زیبایی به کشور همسایه با وطن مادری مراجعت می کنند و هزینه ها را نقداً می پردازند.

گردشگرانی که با هدف استفاده از منابع طبیعی، درمان های مکمل و دیگر خدمات گردشگری پزشکی به دیگر کشورها سفر کرده یا به دلیل اضطرار نیازمند درمان می شوند.

مسئول گردشگری سلامتدکتر ساناز پارسا

کارشناس گردشگری سلامت : مونا ناصرالدین

 

واحد پذیرش:

پس از انتظامات، نخستین واحد مرتبط با مراجعین، واحد پذیرش است که بیمار را ضمن تعیین نوبت پذیرش  یا بصورت سرپائی به درمانگاه، یا بخش‌های بستری و یا اورژانس ارجاع می دهد. این واحد می بایست فعالیت های خود را توأم با رعایت حقوق بیمار و ایجاد یک ارتباط خوب بین بیمارستان و مراجعه کنندگان تحت پوشش قرار دهد.

مسئول : سارا سهرابی

 

 

واحد HSE:

پیگیری و نظارت بر ایمنی و سلامت کارکنان و سایر گروههای ذینفع از جمله پیمانکاران، تامین کنندگان، بیماران و بازدید کنندگان از محیط بیمارستان بر عهده این واحد می باشد. نظارت بر سیستم های اعلام و اطفاء حریق، ارتینگ و ایمنی آسانسورها و دیگ های بخار، ارزیابی، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و  ارگونومیکی محیط، بازدید از کلیه بخش ها و واحد ها و ارزیابی خطرات موجود و ارائه راهکار جهت مدیریت مخاطرات از جمله وظایف این واحد می باشد. همچنین پیگیری سلامت کارکنان از طریق انجام معاینات بدو استخدام، دوره ای و معاینات غربالگری در این واحد صورت می پذیرد.

 

مسئول : مهندس نرگس مرتضوی