02142702 آیکون تلفن

برنامه زمان بندی درمانگاه بیمارستان محب کوثر آخرین به روز رسانی آبان ۱۳۹۸

  
  برای مشاهده برنامه درمانگاه روز مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلیک کنید
 
 
  آیکون روزهای هفته برای کلینیک 1  آیکون روزهای هفته برای کلینیک 2 آیکون روزهای هفته برای کلینیک 3
 آیکون روزهای هفته برای کلینیک 4 آیکون روزهای هفته برای کلینیک 5 آیکون روزهای هفته برای کلینیک 6

 

 

برای دانلود برنامه درمانگاه کلیک کنید

 

 

برای گرفتن وقت آنلاین کلینیک کلیک کنید

 

مراجعین محترم شما می توانید به صورت تلفنی با گرفتن شماره تلفن گویای : 25015025 نیز نوبت خود را اخذ نمایید