02142702 آیکون تلفن

ثبت شکایت

select
عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
فرمت فایلهای قابل ارسال: gif,jpg,jpeg,png,doc,docx,pdf,txt
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!
تلفن همراه را وارد کنید.

خواهشمند ایم در صورتی که تمایل دارید از روند رسیدگی به شکایات یا پیشنهادات خود مطلع شوید ‌، کد پیگیری که پس از ثبت شکایت خود ،  سیستم  به شما می دهد را نزد خود نگه دارید .پیگیری شکایات ، انقادات و پیشنهادات با کد پیگیری