02142702 آیکون تلفن

اطلاعات پزشک

مریم

حمیدزاده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی 1373 تا 1380شهید بهشتی

تخصص قلب 1387تا1383 دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق علمی و آموزشی

1389/91دانشگاه علوم پزشکی قم

1391/93 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات مطب

42702

تهران ، تهران بزرگ ، تهران

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.