02142702 آیکون تلفن

ثبت احوال

آدرس ثبت احوال بر اساس مناطق استان تهران


منطقه آدرس

 ثبت احوال شمیران  

منطقه 1

 خیابان شریعتی - روبروی سینما ایران

 ثبت احوال غرب

منطقه :22-21-19-18-10-9-5-2

 خیابان آزادی ،بعد از یادگار امام نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف خیابان حبیب الهی 

تلفن : 66067458

 ثبت احوال شرق

منطقه : 15-14-13-8

 بزرگراه شهید محلاتی ، بلوار نبرد جنوبی جنب کلانتری 132

تلفن : 33439971

 ثبت احوال جنوب

منطقه :20

 انتهای خیابان شهید رجایی ، روبروی شهرداری منطقه 20

تلفن : 55904661

 ثبت احوال شمال

منطقه : 7-6-4-3

 خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید خدری پلاک 66 

تلفن : 88860446

 منطقه مرکزی تهران

منطقه : 17-16-12-11

 خیابان وحدت اسلامی ، نبش چهارراه ابوسعید پلاک 18

تلفن : 66460391