02142702 آیکون تلفن

اخبار

برگزای مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقای دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان

برگزای مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقای دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان

 

در روز یکشنبه مورخ 97/11/14 مراسمی جهت تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقای دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان با حضور مسئولین و معاونین برگزار شد. در این مراسم گزارشی ازاقدامات صورت گرفته در سال 97 ارائه شد . در ادامه از جناب آقای دکتر کاشی  و همچنین از پرسنل نمونه پرستاری و اداری تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است جناب آقای دکتر کاشی به عنوان ریاست هیأت مدیره ، با بیمارستان ادامه همکاری خواهند داشت.

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۵۷
تعداد بازدید : ۴۴۹

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 20

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 19

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 18

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 17

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 16

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 15

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 14

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 13

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 12

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 11

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 10

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 9

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 8

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 7

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 6

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 5

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 4

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 3

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 2

 • مراسم تودیع جناب آقای دکتر کاشی و معارفه جناب آقی دکتر احتشامی به عنوان ریاست جدید بیمارستان 1

Loading

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید