02142702 آیکون تلفن

اخبار

مصاف تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر و تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایران

مصاف تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر و تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایران

 

تیم ملی فوتسال بیمارستان محب کوثر طی یک بازی دوستانه به مصاف تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایران رفت. این بازی به نفع تیم ملی کوتاه قامتان به پایان رسید. در انتها با تقدیم هدایا از بازیکنان این تیم توسط معاونت اجرایی بیمارستان تقدیر به عمل آمد.

۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۳۸
تعداد بازدید : ۳۰۳

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 22

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 21

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 20

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 19

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 18

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 17

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 16

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 15

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 14

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 13

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 12

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 11

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 10

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 9

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 8

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 7

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 6

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 5

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 4

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 3

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 2

 • بازی دوستانه تیم فوتسال بیمارستان محب کوثر با تیم ملی فوتسال کوتاه قامتان جمهوری اسلامی ایرام 1

Loading

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید