02142702 آیکون تلفن

آموزش به بیمار

پمفلت ارتوپدی
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت عمومی
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت ترمیمی و پلاستیک

پمفلت ترمیمی و پلاستیک

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت جراحی عمومی

پمفلت جراحی عمومی

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت ارولوژی
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت بیهوشی

پمفلت بیهوشی

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت زنان و زایمان
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پمفلت مغزو اعصاب
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.